10.797346,106.677250

Liên hệ

MAXIMUM PROTECTION MASK, khẩu trang y tế, khẩu trang vải kháng khuẩn Manufactured by SaiGonPhuThanh Garment Co,.Ltd

MAXIMUM PROTECTION MASK, khẩu trang y tế, khẩu trang vải kháng khuẩn Manufactured by SaiGonPhuThanh Garment Co,.Ltd

Liên hệ

Manufactured by SaiGonPhuThanh Garment Co,.Ltd 
Add: A1/31Q1 Lien Ap 123 street, Vinh Loc A Commune, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Contact us: tuan@polosaigon.vn
Hotline: 028 22 123567